Horisont kvalitetsteknik

Er externa
kvalitetsavdelning
Slider

Oavsett vilken verksamhet ni bedriver har ni nytta av att använda er av väl beprövade arbetssätt och metoder.

Med kunskap inom många olika verksamheter har vi på Horisont Kvalitetsteknik en stor verktygslåda som kan hjälpa er att utveckla er verksamhet.

Vi följer standardiserade arbetsmetoder och skräddarsyr aktiviteterna efter ert behov.

Kvalitet

För att hänga med i dagens utvecklingstakt är ett organiserat kvalitetsarbete mer nödvändigt än någonsin tidigare. Vi hjälper er att både komma igång och hålla igång med kvalitetsarbetet.

Förbättringsarbete

Oavsett om det finns ett problem som måste åtgärdas eller inte, är förbättringsarbete en viktig del att utveckla er verksamhet. Med rätt tänk och standardiserade metoder tar vi tillsammans verksamheten vidare.

Projektledning
Med erfarenhet från både agil och traditionell projektledning stöttar vi med goda kunskaper, antingen som projektdeltagare eller projektledare.
Underhållsteknik

Vi hjälper er att förvalta de anläggningar ni valt att investera i. Oavsett vilken status er anläggning har, finns möjlighet att göra underhållet mer lönsamt.

Ta gärna kontakt för mer information!

Slider